DBA, de oude VAR in een nieuw jasje

Angeline EversInkomstenbelastingLeave a Comment

DBA

Like it? Share it...

De VAR, oftewel Verklaring ArbeidsRelatie

bestaat al sinds 2001, maar roept nog steeds vragen op. En om het leuker te maken, komt er in 2016 een vervanging voor de VAR. Namelijk de DBA, oftewel de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties. Tenminste…de tweede kamer heeft het voorstel goedgekeurd, nu de eerste kamer nog. Naar verwachting zal de nieuwe wet ingaan per 1 april 2016*.

Wat zijn de verschillen tussen de VAR en de DBA?

Hieronder vind je een overzicht van reeds bekende veranderingen;

VAR DBA
Verplicht nee nee
Wie natuurlijk persoon die voor 1 of meer opdrachtgevers werkt natuurlijk persoon die voor 1 of meer opdrachtgevers werkt
Soorten
Aanvraag
 • via DigiD
 • via beveiligde gedeelte website belastingdienst
 • schriftelijk
Positief beoordeelde overeenkomsten zijn te vinden op de website van de belastingdienst.

Voorleggen van overeenkomsten kan heden via alternatiefvar@belastingdienst.nl (meer informatie)

Duur beoordeling 5 dagen tot 8 weken 6 weken
Uitvoering beoordeling Belastingdienst Belastingdienst, echter niet verplicht
Opgesteld door Belastingdienst
 • belastingdienst
 • belangenorganisaties van opdrachtgevers/opdrachtnemers
 • individuele opdrachtgevers of hun intermediairs
 • individuele opdrachtnemers of hun intermediairs
Duur geldigheid Voor de VAR 2014, 2015 en 2016 geldt een overgangsregeling en geldigheid tot 01-04-2016 Gelijk aan de duur van de overeenkomst mits werk onder dezelfde voorwaarden wordt uitgevoerd
(Let op! Geldigheid goedkeuring van het specifieke document verloopt na 5 jaar na de goedkeuringsdatum)
Bewaarplicht opdrachtgever
 • kopie VAR
 • kopie ID
 • ondertekend exemplaar overeenkomst
 • kopie ID
 • kopie Algemene Voorwaarden opdrachtgever
Extra informatie De overeenkomsten zijn opgedeeld in drie categorieën;

Geen paniek!

Er gaat dus nogal wat veranderen. Dit is niet meteen rede tot paniek. Tot 1 januari 2017 geldt de zogenaamde implementatietermijn*. Dit betekent dat we de kans krijgen om te wennen aan de DBA. De belastingdienst houdt toezicht en zal wijzigingen laten doorvoeren als dat nodig is. Als er overduidelijk fraude wordt gepleegd, zal dit uiteraard wél aangepakt worden.

Daarbij is het ook belangrijk om te weten dat de DBA, net als de VAR, niet verplicht is. Als er niet naar wordt gevraagd, hoef je dus ook geen overeenkomst op te (laten) stellen. Het gaat erom dat voor beiden duidelijk is (en een stukje vertrouwen) wie er zorgt voor de betaling van belasting over jouw inkomsten. Ik heb zelf de ervaring dat dit heel erg afhankelijk is van de branche waarin je werkt en het formaat van de opdrachtgever.

puzzel VAR DBAWel kunnen opdrachtgevers erom vragen. Dankzij de DBA kunnen opdrachtgevers ook zelf een contract opstellen en laten beoordelen. Zeker voor bedrijven die met regelmaat voor hetzelfde werk met dezelfde voorwaarden opdrachtnemers inhuren, kan dit veel tijd schelen.

Als zzp’er mag je ook zelf een contract opstellen. De belastingdienst adviseert om dit alleen te doen als de overeenkomst bij alle (toekomstige) opdrachtgevers te gebruiken is. Anders wordt aangeraden een voorbeeldovereenkomst te gebruiken uit de categorie voor branches en beroepsgroepen.

Zekerheid?

Geeft de DBA zekerheid aan de opdrachtgever of deze loonheffing moet inhouden? Ja en nee.
Een positief beoordeelde overeenkomst zegt namelijke niets over hoe de belastingdienst jouw inkomsten uiteindelijk beoordeelt via de aangifte inkomstenbelasting.
Het is ook belangrijk dat de manier van werken volgens de voorwaarden van de overeenkomst worden uitgevoerd. Als achteraf blijkt dat er toch sprake is geweest van dienstbetrekking, dan kan de belastingdienst een naheffing opleggen voor loonbelasting.

1 april 2016*

Met deze blog hoop ik wat meer duidelijkheid te geven in de verandering van de VAR naar de DBA. Ook ik blijf nog met wat vragen zitten. Het is duidelijk dat nog niet alle richtlijnen helemaal uitgedacht zijn. Meestal komt dat wel in de loop van de tijd en daarnaast…laten we eerst nog maar eens afwachten of het niet allemaal een grote 1 april grap is.
smiley-DBA-VAR

 

 

 

 

*Update 27-01-2016; Eerste Kamer stemt in met afschaffing VAR-verklaring
Een meerderheid van de Eerste Kamer-leden tekende het voorstel dat een afschaffing per 1 mei aanstaande steunt. Onder andere de toezegging van Wiebes dat er een overgangsfase tot 1 mei 2017 komt was gisterenavond voor een meerderheid van de Senaat voldoende om in te stemmen met de afschaffing van de VAR.

*Update 18-10-2016; toezegging opschorting Wet DBA
De handhaving op de wet DBA wordt opgeschort tot 1 januari 2018. In die periode krijgen zzp’ers en opdrachtgevers geen boetes of naheffingen, behalve evidente kwaadwillenden.
Tevens is er een meldpunt geopend om zicht te krijgen op onbedoelde effecten op de arbeidsmarkt als gevolg van de invoering van de Wet DBA.

*Update 01-06-2017; Geen overleg Tweede Kamer over wet DBA
Donderdag 1 juni zou de Tweede Kamer overleg voeren over de Wet DBA. Echter, deze vergadering is uitgesteld. Er wordt niet beboet tot 1 juli 2018.

*Update 13-10-2017; De DBA wordt vervangen door nieuwe wetgeving
Bedrijven, die zzp’ers inhuren, kunnen een Opdrachtgeversverklaring via een webmodule invullen om zich te vrijwaren van werkgeversverplichtingen (loonbelasting en premieheffing).
Het meldpunt DBA is gesloten.

*Update 14-02-2018; ‘geen’ boetes tot 2020
De wet DBA voor zzp’ers wordt tot 2020 niet gehandhaafd met boetes áchteraf. Wél komt er meer onderzoek naar schijnzelfstandigheid.

*Update 27-06-2019; ‘geen’ boetes tot 2021
De wet DBA voor zzp’ers wordt tot 2021 niet gehandhaafd met boetes áchteraf. Wél komt er meer onderzoek naar schijnzelfstandigheid.

Like it? Share it...

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.